Opinie

Zonnepanelen boven parkeerplaatsen versnellen de elektrificatie van het bestelwagenpark beter dan een fiscale gunst

Door Guy Vandendungen, CEO Pulsar Power

De federale regering werkt momenteel aan een maatregelenpakket om de elektrificatie van bestelwagens te stimuleren. Vicepremier Petra De Sutter wil de fiscale aftrekbaarheid van e-bestelwagens tijdelijk optrekken van 8 naar 40 procent. Nochtans zou een slimme, geïntegreerde uitrol van zonnepanelen boven parkeerplaatsen en op tankstations een efficiëntere manier zijn om deze elektrificatie te stimuleren. Volgens berekeningen van onafhankelijk ingenieursbureau Pulsar Power kan je met de oppervlakte van vier parkeerplaatsen voldoende energie opwekken om een elektrische bestelwagen jaarlijks 30.000 kilometer op de baan te houden. Dat is meer dan de jaarlijkse gemiddelde rijafstand voor bestelauto’s. Door één groter Belgisch tankstation te voorzien van horizontale en verticale zonnepanelen voorzie je al zo’n honderd bestelauto’s van stroom, een jaar lang. Een aanpak die, naast efficiënt, ook een stuk voordeliger is voor de schatkist.

De Tijd berichtte recent dat de vergroening van het bestelwagenpark te traag verloopt. “Van de 44.000 nieuwe bestelwagens die de Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV) vorig jaar inschreef, waren er slechts 1.604 elektrisch aangedreven”, schreef de krant. Ter vergelijking: in Nederland werden vorig jaar bijna drie keer zo veel (4.708) nieuwe elektrische bestelwagens ingeschreven.

Investeren in zonne-energie

Om de elektrificatie te versnellen, werkt de federale regering momenteel aan een extra belastingsvoordeel voor zelfstandigen en kmo’s die een elektrische bestelwagen aankopen. Dergelijke initiatieven zijn lovenswaardig, al komen ze de staatskas uiteindelijk niet ten goede. Ondertussen worden er bij de eerste lentezon recordhoeveelheden energie opgewekt via zonnepanelen, goed voor een cumulatieve elektriciteitsproductie van 5.660 megawatt. In België was in 2021 echter slechts 13 procent van de energie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Daarmee bevinden we ons nog altijd in de Europese achterhoede. Er is dus nog ruimte voor verbetering. 

Ik ijver daarom eerder voor een blijvende investering in laadinfrastructuur die zich niet beperkt tot laadpalen, maar daarnaast gebruik maakt van lokaal opgewekte zonne-energie. Door bijvoorbeeld overdekte parkeerplaatsen, tankstations of de gebouwen waar de bestelwagens aandokken uit te rusten met zonnepanelen. Zo creëer je eenvoudig nieuwe hernieuwbare energiebronnen op basis van lokale productie. Zonnepanelen met de oppervlakte van vier parkeerplaatsen wekken voldoende energie op om een elektrische bestelwagen jaarlijks 30.000 kilometer op de baan te houden. Ruimschoots voldoende als je weet dat bestelwagens in 2021 gemiddeld zo’n 19.537 kilometers aflegden op Belgische wegen.

Oppervlakte optimaliseren

Aan dergelijke parkeerplaatsen is er in België bovendien geen gebrek. Veel bedrijven met een bestelwagenpark beschikken over eigen parkeerplaatsen die, mits overkappingen, perfect ingezet kunnen worden voor de installatie van zonnepanelen. De opgewekte energie kan direct aangewend worden of op een batterij bewaard worden. Door zoveel mogelijk oppervlakte in te zetten voor energieopwekking, behouden zaakvoerders de controle over hun energievoorziening en blijft hun energiekostprijs en dus hun operationele kost beter voorspelbaar.

Naast nieuwe overkappingen kunnen ook daken en onbenutte oppervlaktes van tankstations of bedrijfsruimtes uitgerust worden met horizontale en/of verticale zonnepanelen. Door op de daken en langs de grens van het terrein panelen te plaatsen kunnen tot zo’n honderd bestelwagens gemiddeld 30.000 kilometer per jaar rijden. En dat is slechts één tankstation. Het is duidelijk: Vandaag zijn er al rendabele winstmodellen mogelijk die in de toekomst een exponentiële groeimarge hebben maar bovenal het bedrijfsrisico sterk verlagen.

Minimale maatschappelijke kost

Om de beschikbare oppervlakte te optimaliseren voor de vereiste energieproductie, is een nauwkeurige analyse en simulatie nodig. Dat verlaagt het netstroomverbruik en levert de meest economische oplossing op. Deze oplossingen kunnen sterk verschillen naargelang de hoeveelheid afgelegde kilometers die wagenparkbeheerders willen vergroenen of het type gebruik en locatie (bijvoorbeeld veel korte ritten versus enkele langere ritten).

Zaakvoerders laten zich daarom best goed en onafhankelijk informeren over welk type laadinfrastructuur noodzakelijk is om te voldoen aan de gestelde vergroeningsvraag, voor ze overgaan tot de aankoop van elektrische wagens en laadinfrastructuur. Een gedegen en geïntegreerde totaalaanpak levert niet alleen stabiliteit op, maar ook het hoogste rendement op lange termijn met het laagste investeringsrisico. De meerwaarde van een gedegen vooronderzoek door financiële experts én ingenieurs is daarbij onmiskenbaar. Die investering in laadinfrastructuur op zonne-energie is volgens mij een meer duurzame stimulans dan een tijdelijke belastingsverlaging, want uiteindelijk gaat verduurzaming over investeren op de lange termijn, en niet alleen over de aanschaf van een bestelwagen vandaag.

Related inspirations

Vlaams handboek veilige zonnedaken

GridHive Business Webcast

Z energy

How can we help you?

Scroll to Top