Insights

Vlaams handboek veilige zonnedaken

Het ‘Handboek veilige PV-systemen | Niet-residentiële platte daken’ is een essentiële gids voor de zonne-energiesector en alle betrokkenen, samengesteld door onze CEO en oprichter Guy Vandendungen.

Het handboek biedt aanbevelingen en onderbouwingen om veilige commerciële en industriële zonnedaken te ontwikkelen en exploiteren. De aanleiding voor dit initiatief was onder meer de groeiende complexiteit van zonne-energieprojecten en de noodzaak om de juiste keuzes te maken voor duurzaam rendement op lange termijn.

Het handboek richt zich op Vlaanderen, waar strengere verzekeringsvereisten voor zonnedaken werden geïmplementeerd na brandincidenten in Nederland. Het belicht de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen, zoals de nadruk op prijs in Nederland en de bereidheid in Vlaanderen om te investeren in kwaliteit.

Het handboek behandelt diverse aspecten, waaronder elektrische, bouwkundige, brand- en andere veiligheidskwesties, gebaseerd op bestaande wetgeving en goede praktijken uit verschillende landen. Uitgebracht onder de vlag van PV-Vlaanderen na uitvoerige raadpleging van diverse belanghebbenden, biedt het een praktische leidraad met een breed draagvlak. Het benadrukt dat het volgen van de aanbevelingen 80% van de discussies met verzekeraars kan vermijden, waardoor de focus kan liggen op resterende kwesties en het bevorderen van de energietransitie. 

Het handboek wordt aangemerkt als een “must read” voor ontwikkelaars, installateurs, eigenaren, verzekeraars, brandweer en overheidsdiensten, en belooft een positieve bijdrage te leveren aan het voortstuwen van de energietransitie.

Lees er hier alles over

Related inspirations

GridHive Business Webcast

Z energy

Solar 365

How can we help you?

Scroll to Top