Insights

Elektrische bedrijfswagens vanaf 2026, vloek of zegen voor je netaansluiting?

Zijn deze maatregelen haalbaar in de huidige elektrische voorziening? Moeten we onze kerncentrales openhouden? Kan Fluvius de toename aan elektrische voertuigen aan? Wat met de laadinfrastructuur? De aankondiging van de federale regering op 18 mei dat vanaf 2026 alle bedrijfswagens emisievrij moeten zijn roept veel vragen op. Zowel bij de eindconsument als bij de vakexperten. Pulsar Power ziet vooral een kans om ons traditionele model van elektriciteitsafname en productie grondig onder de loep te nemen. We lichten dat graag kort bottom-up toe.

Oppervlakte

Productiebedrijven en grote verbruikers zullen doorgaans niet echt een probleem ondervinden om enkele of meerdere laadpalen aan te sluiten op hun bestaande aansluiting.

Verder is de huidige economie in Vlaanderen sterk gebaseerd op een dienstenmaatschappij waarbij veel werkplekken, en zeker deze met meerdere bedrijfswagens, zich in kantoren bevinden met een relatief beperkte netaansluiting. Naast de klassieke bedrijfswagens zijn er natuurlijk ook taxibedrijven, busdepots van De Lijn, postpakketbedrijven, enzovoort. Deze bedrijven hebben vaak een mooie troef: ‘Oppervlakte’!

Deze oppervlakte kan omgebouwd worden tot een energiestation waarbij een groot deel van de benodigde energie ter plaatse opgewekt kan worden. Deze is dan direct of zelfs uitgesteld, beschikbaar voor je wagenpark. Hierdoor ontlast je zowel het distributienet als je eigen aansluiting.

Bovendien kunnen grote, dure en tijdrovende infrastructuurwerken in het distributienet vermeden worden. Uiteraard dient dit in nauwe samenwerking met Fluvius te gebeuren om case per case te bekijken welke optie het interessantste is.

Controle en zekerheid

Door je oppervlakte inte zetten als energiestation behoud je controle over je eigen energie en wordt je energieprijs ook beter voorspelbaar in de volgende jaren. Dat zal bijkomend helpen om de financieringszekerheid van het project of je bedrijf te waarborgen. De investering kan je in dat geval zelf dragen of laten dragen door een derde partij, bijvoorbeeld een financiële instelling of investeerders.

Analyse en simulatie

Voor het optimaliseren van je beschikbare oppervlakte tot de benodigde productie met minimalisatie van de netaansluiting dient een nauwkeurige analyse en simulatie uitgevoerd te worden. Zo komen we tot de meest economische oplossing. Deze oplossingen kunnen sterk verschillen naargelang de hoeveelheid km’s die je wenst te vergroenen.

Finaal wordt zo een model gebouwd dat toelaat om na te gaan welk type laadinfrastructuur noodzakelijk is om te voldoen aan de gestelde vergroeningsvraag. Dit met een minimale eigen en maatschappelijke kost en een maximaal rendement.

Hernieuwbare energie in de vorm van hybride energiecentrales waar een combinatie van zon en/of wind en/of lokale opslag wordt toegepast met een intelligente sturing is vandaag de enige vorm die toelaat om lokaal energie op te wekken en te verbruiken.

Conclusie

De overgang naar een vergroening van bedrijfswagens en daarna de massa privéwagens hoeft geen enkel probleem te scheppen naar onze energievoorziening.  Wel zal deze overgang gepaard gaan met een omdenken van onze huidige energievoorziening naar een gedistribueerde energieopwekking waarin onze KMO’s kansen kunnen ontwikkelen tegenover internationale multinationals en waarin onze KMO’s deze know-how kunnen exporteren.

Enkele cijfers

De netto jaarlijkse energieopbrengst van 2 parkeerplaatsen met een overkapping van zonnepanelen is voldoende om 1 bedrijfswagen elk jaar 30.000km te laten rijden. Uiteraard zullen zonnepanelen alleen je niet het ganse jaar van voldoende energie voorzien om je verplaatsingen te maken door de gecentraliseerde energieopbrengst rond de zomer.

Toevoeging van slechts 1 mid-size windturbine per 60(!) bedrijfswagens vlakt deze curve quasi volledig uit.  Deze turbines hebben een beperkte masthoogte van slechts 30 tot 35m en kunnen perfect op een KMO zone worden ingepast zonder hinderlijke bijwerkingen voor omwonenden.  Deze combinatie, aangevuld met een goed gedimensioneerde energieopslag kan een service coverage ratio van >99% garanderen.

Related inspirations

Vlaams handboek veilige zonnedaken

GridHive Business Webcast

Z energy

How can we help you?

Scroll to Top